Podaci o kompaniji:

Pin d.o.o.
Ismeta Alajbegovića Šerbe 3
71000 Sarajevo

Društvo je registrovano kod Općinskog suda u Sarajevu
MBS: 65-01-0773-13
ID: 4201923640002
PDV: 201923640002
Bankovni račun: Raiffeisen BANK 1610000136950043
E-mail: info@shoptel.ba
Tel: +387 33 68 87 65
Web stranica: www.shoptel.ba