Reklamacije

Ukoliko imate reklamaciju u vezi sa bilo kojim proizvodom koji ste kupili putem naše stranice, pozovite Shoptel podršku na broj telefona +387 (0)33 86 44 56 ili nam pošaljite e-mail na podrska@shoptel.ba. Da biste ostvarili pravo na reklamaciju trebate imati dokaz o kupovini spornog proizvoda. Uz svaku pošiljku dobit ćete dokumentaciju koja vam može poslužiti kao dokaz o kupovini i zato je važno da je sačuvate sve do isteka perioda garancije. Morate sačuvati i originalnu ambalažu proizvoda.

Trgovac se obavezuje isporučiti proizvod koji je tehnički ispravan, te odgovara opisu proizvoda navedenom na web stranici www.shoptel.ba. Trgovac nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obaveze koje se nalaze u domeni dostavljača (dostavna služba koja obavlja poslove dostave proizvoda).

Ako ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu podrska@shoptel.ba i opišete kakav problem imate. U slučaju postojanja vidljivog nedostatka na isporučenom proizvodu (robi) Potrošač je dužan obratiti se Trgovcu pismenim putem odmah po prijemu proizvoda/robe, a najkasnije u roku od osam dana od dana preuzimanja (isporuke) proizvoda (robe). Potrošač svoju reklamaciju može izjaviti email-om podrska@shoptel.ba ili preporučenom poštom na adresu sjedišta Trgovca.

Pismena reklamacija potrošača treba da sadrži podatke Potrošača (ime, prezime, telefon), broj narudžbe i broj fiskalnog računa i obavezan opis eventualnog nedostatka. Neznatan materijalni nedostatak ne uzima se u obzir. Protekom navedenog roka Kupac/Potrošač gubi svoja prava po osnovu reklamacije.

Trgovac će Potrošaču u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim ili elektronskim putem (zavisno o načinu kako je izjavljena reklamacija), odgovoriti na izjavljenu reklamaciju i obavijestiti Potrošača o daljem postupanju.

U slučaju da se utvrdi da postoji nedostatak na proizvodu i da je u Potrošač Trgovca obavijestio u pismenoj formi i svim prednje traženim podacima, Potrošač ima pravo izbora između jedne od tri opcije:
– zamijeniti proizvod s nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom;
– vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne troškove povratka proizvoda s nedostatkom;
– ukloniti nedostatak o svom trošku.

Potrošač može svoja prava po osnovu reklamacije ostvariti samo ako priloži originalni fiskalni račun za kupljenu robu, te izvrši povrat proizvoda. Troškove vraćanja artikla snosi kupac, osim u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Pravo na reklamaciju ne obuhvata one nedostatke koje se nalaze i nastali su u domeni Kupca/Potrošača, njegovom krivicom, odnosno oni nedostaci koji su posljedica pogrešnog, odnosno nepravilnog rukovanja proizvodom, pogrešnog, odnosno nepravilnog održavanja proizvoda, korištenjem proizvoda suprotno njegovoj namjeni, nepridržavanjem uputa proizvođača, kao i mehanička i fizička oštećenja i propast proizvoda koje je prouzrokovao Kupac/Potrošač, te sve druge okolnosti i situacije usljed kojih je nastao nedostatak, a koji je prouzokovao i/ili je za njih odgovoran Kupac/Potrošač. Također, reklamacija ne obuhvata nedostatke koje su nastali kao posljedica više sile.

Ukoliko je postojanje nedostatka na proizvodu bilo poznato Kupcu/Potrošaču u trenutku zaključenja ugovora, u smislu da je Trgovac naveo da se radi o robi/proizvodu s oštećenjem i/ili nedostatkom i/ili bez originalne ambalaže i/ili sa oštećenom ambalažom i/ili u drugim sličnim slučajevima, Kupac/Potrošač u skladu za Zakonom ne može koristiti svoja prava po osnovu reklamacije.

Povrati

Ukoliko ste se jednostavno predomislili i želite da vratite proizvod ili želite da zamijenite boju/veličinu artikla, to možete učiniti u roku od 7 dana od trenutka prijema pošiljke. Važno je da znate da ste u tom slučaju dužni da snosite troškove povrata robe.

Proizvod koji vraćate mora biti u originalnoj ambalaži i bez vidljivih tragova korištenja sa svom pratećom dokumentacijom. Kontaktirajte našu službu podrške da biste dobili informaciju o adresi na koju treba da vratite artikal. Odgovorni ste za umanjenu vrijednost robe koja nastane kao posljedica rukovanja robom na način koji nije adekvatan.

Pozovite Shoptel podršku na broj telefona +387 (0)33 86 44 56 ili nam pošaljite e-mail na podrska@shoptel.ba.

Uplatu iznosa u slučaju povrata prozivoda možemo odgoditi sve dok ne primimo robu koju nam vraćate. Očekivani rok za povrat sredstava je u tom slučaju je do 7 radnih dana od trenutka prijema proizvoda.

Povrat novčanih sredstava zavisi od načina plaćanja:

– ukoliko je narudžba plaćena karticom, povrat novca će se izvršiti refundacijom sredstava na karticu;

– ukoliko je narudžba plaćena na bilo koji drugi način (pouzeće, e-banking, uplatnica) novčana sredstva će biti uplaćena isključivo na tekući račun kupca, pa je neophodno da nam dostavite broj tekućeg računa e-mailom kako bismo izvršili povrat sredstava.